• Gavepose med aeropress og kaffepose

    kr 599,- 750g
  • Gavepose med julekaffe og sjokoladeForhåndsbestill nå. Få tilsendt i starten av november.

    kr 185,- 475g
  • Gavepose med julete og sjokoladeForhåndbestill nå. Blir sendt ut første uken i november

    kr 159,- 380g