Vil du bli en Stockfleths-leder?

Stockfleths har en lang og stolt arv. Vi ble grunnlagt i 1895, og har siden den gang vært en foregangsbedrift i norsk kaffekultur. Hos oss får du mulighet til å lære mer om kaffe, utvikle deg som leder, og få en god dose utfordringer og erfaringer med deg i sekken – uavhengig om du går videre innenfor kaffebransjen, eller andre steder. Høres dette interessant ut? I så fall vil vi gjerne høre fra deg.

Hos Stockfleths har vi to typer ledere i kaffebar: Avdelingsleder og assisterende avdelingsleder. I stillingen avdelingsleder ønsker vi primært kandidater med erfaring fra ledelse innenfor serveringsbransjen eller retail. Hvis du ønsker å bli en avdelingsleder hos oss, og du har erfaring fra kaffebransjen, men ikke som leder, er du en god kandidat til stillingen assisterende avdelingsleder. Vår målsetning er at alle ansatte i stillingen assisterende avdelingsleder skal utvikles innenfor alle deler av kaffebardrift, og gjerne få sin første lederstilling i Stockfleths. Hvis du verken har erfaring fra kaffebransjen eller som leder er best å starte som barista, og så gradvis ta stegene oppover.

Opplæring

Som nyansatt avdelingsleder vil du få samme opplæring som nye baristaer – uavhengig om du har jobbet med kaffe før. Dette for å vise hvordan dine fremtidige nyansatte kommer inn i Stockfleths, sånn at du blir bedre egnet til å gi de en god start i bar. Utover dette får du opplæring i dine arbeidsoppgaver innenfor våre systemer og hvordan du jobber sammen med administrasjonens funksjonsledere. Dette inkluderer blandt annet daglig og månedlig driftsansvar, lønnskjøring, rapportering, varetelling og kostnadskontroll. Du vil få utdelt en personalhåndbok og en perm med pensum for barista, med forventning om at du selv jobber i henhold til dette, og sørger for at dine ansatte gjør det samme.

Krav og forventninger

I Stockfleths driftsmodell er vi avhengig av å ha riktig person i stillingen avdelingsleder. En avdelingsleder hos oss må brenne for kaffefaget og kundeservice, ha et talent for god ledelse av sine ansatte, pedagogiske evner til opplæring, og gode kommunikasjonsevner. I tillegg må man fremvise en proaktivitet og kontroll for alle avdelingens elementer: Inntekter, kostnader og driftsresultat; effektiv praktisk ledelse og drift; være oppdatert på lokale hendelser, utfordringer og muligheter; og mye mer. Du må ha en vilje til å løse utfordringer på egen hånd. Avdelingsledere i Stockfleths sitter lite på kontoret, men tilbringer mesteparten av sin tid i servering hvor de jobber sammen med sine ansatte. Som leder av en kaffebar må du være innstilt på å ikke bare være på jobb fra 8-16, men at det blir tidlige morgener, sene kvelder og helgearbeid etter behov. Som leder må du ta ansvar for at din avdeling leverer høy kvalitet, enten du er på jobb eller ikke. Du må lære opp og følge opp din assisterende avdelingsleder så vedkommende fungerer godt som leder i ditt fravær. Vi forventer også at du engasjerer deg for å lære og utvikle deg, proaktivt søker lærdom og deltar i faglige og sosiale arenaer.

Arbeidsmiljø

Stockfleths ønsker å være en langsiktig og trygg arbeidsplass for våre ansatte. Som avdelingsleder er du ansvarlig for å sikre et godt arbeidsmiljø på din egen avdeling. God tone og godt samarbeid er ikke bare noe du kan kreve – det er noe du legger til rette for selv. Godt arbeidsmiljø er også å utfordre og sette krav på en måte som oppleves motiverende og engasjerende: Det er et kriterium for å levere gode opplevelser til våre kunder og gode økonomiske resultater.

 

Å spre kaffeglede og gode opplevelser

Den gode opplevelsen og det gode kundemøtet står sentralt i vår servicefilosofi. Som spesialkaffekjede ønsker vi alltid å rekruttere flere smaksfokuserte kunder som setter pris på kaffe på Stockfleths-måten, og vi er avhengig av at du går inn for ikke bare å levere gode kundemøter, men at du på en god måte formidler kunnskap til kunden vår. Kundens kunnskap og innsikt i produktet betyr mye for produktets opplevde verdi. Her er vi avhengig av din evne til å videreformidle din egen kunnskap – sånn at kunden alltid kan lære noe nytt og komme til oss for å utforske spesialkaffe. Og ikke minst, som leder må du sørge for at dine ansatte gjør det samme.

Arbeidsoppgavene dine vil inneholde, men ikke være begrenset til:

 • Overordnet drifts- og resultatoppfølging
 • God, tydelig og aktiv ledelse av eget team
 • Deltagelse på driftsmøter og andre pålagte møtearenaer som tilhører stillingen, og på disse aktivt bidra med innspill som kan legge til rette for måloppnåelse for såvel kjeden som for egen avdeling
 • Varebestilling, lagerkontroll og svinnforebygging
 • Rekruttering og utvikling av eget team
 • Sikre tilberedning og servering av mat og drikke i henhold til gjeldende oppskrifter og kvalitetsstandard
 • Gjennomføre renhold iht den enhver tid gjeldende plan
 • Utvikling og vedlikehold av lokale intern kontroll-, drifts- og HMS-rutiner
 • Utarbeidelse av vaktlister
 • Sørge for at kaffebaren driftes i henhold til Stockfleths verdigrunnlag
 • Gjennomføre sentralt koordinerte salgs- og markedskampanjer
 • Sikre at lokalt profilutviklingsarbeid ivaretas, samt gjennomføre annet forefallende arbeid for å sikre at inventar og utstyr ivaretas.

Arbeid i helg og på kveldstid etter behov må påregnes.

Ledige stillinger

Vi søker nå Oslos beste Avdelingsleder! send søknad snarest!

Hvordan søke

Søknad og CV sendes til: pernilla@stockfleths.as

Merk søknad: Leder i Stockfleths

Spørsmål til stillingene kan rettes til daglig leder i Stockfleths på e-post: pernilla@stockfleths.as