Personvernerklæring for Stockfleth AS

Denne personvernerklæringen ble publisert 30. juni, 2018.

I Stockfleths er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR). Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet.

Personvernerklæringen gjelder lagring av opplysninger knyttet til innkjøp av varer, salg via nettbutikk, kredittsalg, og andre aktiviteter relatert til Stockfleths virksomhet, som beskrevet under. Den gjelder også enkeltpersoner som søker jobb hos Stockfleths.

Stockfleths

Stockfleth AS er en kjede av kaffebarer, med røtter tilbake til 1895, som i samarbeid med markedets beste leverandører selger kaffe, te, bryggeutstyr, samt noe godt å spise, til befolkningen i Stor-Oslo

Stockfleths kontoradresse er Skippergata 9, 0152 Oslo, Norge. Stockfleths er dataansvarlig. Daglig leder er behandlingssansvarlig og kan kontaktes på e- post: kontor@stockfleths.as.

 

 

 

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

 • Ved handel i nettbutikk.
 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier via websidene våre.
 • Vi samler inn personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre det konkrete formålet ved din henvendelse.

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?

Vi samler inn og bruker personopplysninger i forbindelse med:

 • salg av produkter via vår netthandelsløsning
 • fakturering av varekjøp gjennomført over disk, som kontokunde
 • utsendelse av informasjon via sosiale medier
 • rekruttering av nye medarbeidere
 • innkjøp fra våre faste leverandører

Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

 • Å sende deg de varene du har bestilt via vår netthandelsløsning. I den grad informasjonen lagres etter endt kjøp må du som kunde, ved registrering, ha samtykket til at informasjonen kan lagres.
 • Å sende deg faktura for de varene du har kjøpt over disk, som kontokunde
 • Å tilgjengeliggjøre nyhetsoppdateringer i form av bilde og tekst via sosiale medier.
 • I en ansettelsesprosess bruke oppgitt informasjon til å vurdere kandidaten
 • Kommunikasjon for å vedlikeholde og utvikle våre leverandørrelasjoner, samt for å ivareta våre økonomiske forpliktelser
 • Følge opp innkommende forespørsler (e-post eller telefonsamtaler).
 • Utføre kontraktsmessige forpliktelser

Vår hjemmel for å samle inn personopplysninger

Innsamling av personopplysninger basert på samtykke

Vi samler inn samtykkebaserte personopplysninger ved hjelp av samtykkeskjemaer som lagrer dokumentasjonen knyttet til samtykket som gis av den enkelte. Individuelle samtykker blir lagret og dokumentert i systemene våre.

Innsamling av personopplysninger basert på kontrakter

Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder og leverandører.

Innsamling av personopplysninger i forbindelse med rekruttering

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med ansettelsesprosesser. I det tilfelle en person søker på en stilling eller kun sender inn en generell søknad opplyses det om at kandidatens opplysninger slettes etter 3 mnd fra innsendelsesdato, om ikke kandidat selv ønsker at personopplysninger skal slettes før den tid.

Hvilken type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, telefonnummer, stilling og e-postadresse i tillegg til navnet på og kontaktinformasjonen til selskapet du jobber for. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e- post. Fra websidene våre kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden.

Hvis du søker på en jobb hos Stockfleths samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen.

Stockfleths samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning.

Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte.

Rettigheter til egne personopplysninger

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som Stockfleths har om deg.
 • Rett til å be Stockfleths korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for Stockfleths å oppbevare slike data.
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine.
 • Hvis du ønsker å trekke tilbake dette samtykket, send epost til kontor@stockfleths.as
 • Rett til å be om at Stockfleths gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontraktsbasert.
 • Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine.
 • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse.

Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til kontor@stockfelths.as.

Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av det som beskrives nedenfor.

Tredjeparts tjenesteleverandører:

Vi kan dele opplysningene med leverandører som utfører tjenester på våre vegne i den grad de har behov for opplysningene for å utføre tjenestene.

Personvern ved bruk av leverandører (databehandlere/underdatabehandlere)

Ved bruk leverandører som behandler personopplysninger på våre vegne (databehandlere/underdatabehandlere), har vi ansvar for å påse at de forplikter seg til å følge denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning ved å signere en databehandlingsavtale.

De primære databehandlerne som Stockfleths benytter er:

 • Planday: Bemannings- og timeregistreringsverktøy
 • KDR: POS system
 • Smart IT; serverfunksjon for POS
 • Solberg & Hansen; utførelse av regnskaps- og lønnstjenester
 • Gmail: epost
 • Googledisk: skybasert lagringstjeneste
 • WordPress (WooCommerce): Stockfleths nettside og nettbutikk
 • Netpower: lagringstjeneste for nettbutikk
 • Slack: internt kommunikasjonsverktøy
 • Dropbox: skybasert datalagringstjeneste
 • Visma global/lønn; regnskaps- og lønnssystem
 • Snorredata; serverfunksjon for Visma
 • Conversio; konsulenttjenester ifm søkemotoroptimalisering
 • Facebook: sosialt medium
 • Google: søkemotor

Sikring av personopplysninger

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. Vi har også interne rutiner for å hindre at uvedkommende får tilgang til personopplysninger (konfidensialitet), og for å hindre uautorisert endring av personopplysningene (integritet).

Vi påser at databehandlingsavtaler med leverandører som håndterer person-opplysninger på vegne av oss beskriver adekvate sikringstiltak.

Endringer i denne personvernerklæringen

Stockfleth AS forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelige på websidene våre. Hvis vi gjør endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, varsler vi deg på e-post eller ved å legge ut en melding på websidene våre før endringen trer i kraft.

Retten til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet

Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte kontor@stockfleths.as.

Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene for å få en avgjørelse. Datatilsynet, som er tilsynsmyndigheter i Norge kan kontaktes på: www.datatilsynet.no.